Ασφάλιση ζωής και υγείας

 Βίος βίου δεόμενος ουκ έστιν βίος
η ζωή που φοβάται τη ζωή δεν είναι ζωή – Μένανδρος (Αρχαίος Έλληνας ποιητής 4ος αιών π.Χ)
ΖΩΗ  
Σε συνεργασία με τις πλέον φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα Ζωής και Υγείας σ’ εσάς και την οικογένειά σας.
Δίπλα σας για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πρόωρης απώλειας ζωής, σας καλύπτουμε άμεσα προσωπικές και οικογενειακές οικονομικές ανάγκες.
ΥΓΕΙΑ
Πραγματευόμαστε, χωρίς καμμιά υποχρέωσή σας, το δικό σας προσωπικό Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας (Ι.Σ.Υ.).
Είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε αξιόπιστα και πρωτοποριακά ασφαλιστικά προϊόντα και μέσα από ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων παροχών να σχεδιάσουμε μαζί το καταλληλότερο πρόγραμμα για σας.
Προσφερόμενες καλύψεις:
 • Απώλεια ζωής
 • Ασφάλιση φόρου κληρονομιάς
 • Μόνιμη Ανικανότητα – Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα ή Ασθένεια
 • Απώλεια Εισοδήματος από Ατύχημα ή Ασθένεια
 • Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα που προκύπτουν από Ατύχημα ή Ασθένεια
 • Νοσοκομειακή Περίθaλψη που αφορά Ατύχημα ή Ασθένεια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
 • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη σε περίπτωση Ατυχήματος ή Ασθενείας
 • Επίδομα Νοσηλείας για Ατύχημα ή Ασθένεια
 • Επίδομα Σοβαρών Παθήσεων
 • Επίδομα Χειρουργικό
 • Επίδομα Τοκετού
 • Πλήρης κάλυψη Τοκετού