Αποταμιευτικά

«Το παρόν ευ ποιείν»
Να αξιοποιείς το παρόν σχεδιάζοντας και εκτελώντας με τρόπο μεθοδικό ό, τι σε αφορά,
Πιττακός ο Μυτιληναίος (ένας από τους 7 Σοφούς, 650-570 π.Χ.)
  • ΣΥΝΤΑΞΗ 
Φτιάχνουμε μαζί, χωρίς καμμιά δέσμευσή σας, το Προσωπικό  Συνταξιοδοτικό σας Πρόγραμμα (Π.Σ.Π.).
Ευέλικτα και σύγχρονα συνταξιοδοτικά προγράμματα εγγυημένης απόδοσης, που διασφαλίζουν σ’ εσάς και την οικογένειά σας ένα αξιοπρεπές εισόδημα για τα χρόνια που δεν θα εργάζεστε πλέον.                                                      Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το ποσό της σύνταξής σας, το χρόνο της συνταξιοδότησής σας (που μπορεί να ενεργοποιείται άμεσα (ακόμη και ένα μήνα μετά την έκδοση του συμβολαίου), καθώς και τον τρόπο καταβολής της σύνταξής σας (ισόβια, ορισμένης διάρκειας ή εφάπαξ).
  • ΠΑΙΔΙΑ 
Επιδιώκουμε να έχει το/τα παιδί/ιά σας εξασφάλιση από τη στιγμή της γέννησής του/τους.
Τα Προγράμματα ασφάλισης τέκνων (Υγείας – Αποταμιευτικά) προβλέπουν Νοσοκομειακή περίθαλψη και εξωνοσοκομειακή ιατρική φροντίδα καθώς και εξασφάλιση του/των παιδιού/ών, ακόμη και στην περίπτωση που θα συμβεί κάτι απρόοπτο στους γονείς.
Παρέχουμε οικονομική κάλυψη για τις σπουδές του/των παιδιού/ών σας και τα ενισχύουμε οικονομικά μέχρι την πλήρη επαγγελματική αποκατάστασή τους.    Το ποσό που θα αποταμιεύεται κάθε χρόνο, θα συμβάλλει στο να ανταπεξέλθετε μελλοντικά στο αυξανόμενο ανά έτος κόστος της εκπαίδευσής του/τους.
Προσφερόμενες καλύψεις Γονέων και Τέκνων:
  • Επενδυτικά Ασφαλιστικά Προγράμματα
  • Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Εγγυημένης Απόδοσης