ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Συνετών μεν ανδρών, πριν γενέσθαι τα δυσχερή, προνοήσαι, όπως μη γένηται»
Οι φρόνιμοι και συνετοί άνθρωποι, προτού καν εκδηλωθούν τα δυσάρεστα περιστατικά, προνοούν, ώστε να τα αποσοβήσουν/προλάβουν
             Πιττακός ο Μυτιληναίος ( ένας από τους 7 Σοφούς, 650-570 π.Χ.)
 Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες, προσφέρουμε ασφαλιστικές λύσεις ειδικά για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ώστε να έχετε την ελευθερία να αξιοποιείτε το χρόνο για τα επιχειρηματικά σας σχέδια, χωρίς να ανησυχείτε για όσα δεν μπορείτε να προβλέψετε.
Ασφαλιστικές λύσεις για τις κτηριακές εγκαταστάσεις σας, τον ο εξοπλισμός σας, τα προϊόντα σας, για τα εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα και τις ειδικές κατασκευές (μαντρότοιχοι, αυλόπορτες, γκαράζ, πέργολες κ.λπ.) ακόμα και ασφάλειες για το προσωπικό αλλά και τους πελάτες σε περίπτωση ατυχήματος.
Σας βοηθάμε να μειώσετε το κόστος ασφάλισης μέσω από επιβραβεύσεων και ελαφρύνσεων που παρέχουν οι ασφαλιστικές π.χ χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας ή μέτρα πρόληψης και προστασίας κ.α.
Προτεινόμενες καλύψεις:
 • Πυρκαγιά,
 • Ζημιές από το υδρευτικό σύστημα
 • Ζημιές από φυσικά φαινόμενα και
 • Ζημιές από κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • Κλοπή – Ληστεία
 • Δαπάνη προσωρινής στέγασης / παραμονής λόγω επισκευών
 • Προστασία Υπασφάλισης
 • Ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις, αλλά και τα προϊόντα
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη
 • Ζημιές από σεισμό ή και τα επακόλουθά του
 • Ζημιές από αιφνίδια καθίζηση / ολίσθηση του εδάφους
 • Ασφάλιση εργαζομένων
 • Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Αστική Ευθύνη Προϊόντος
 • Κεραυνό
 • Έκρηξη-Καπνό -Αιθάλη
 • Ζημιές στον λέβητα
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Πτώση αεροσκάφους ή εναέριων αντικειμένων
 • Πτώση δέντρων και στύλων
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά