Μεγάλες Επιχειρήσεις

Οι καιροί ου μενετοί
οι ευκαιρίες δεν περιμένουν- Θουκυδίδης (Αθηναίος ιστορικός 460-394 π.Χ.)
 
Η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας είναι τα εχέγγυα για την καλύτερη κάλυψη που μπορεί να έχει μια επιχείρηση. Σε ένας άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, παρέχουμε σύγχρονες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις όλων των υπαρκτών κινδύνων μέσω ενός διευρυμένου φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών.
Αναζητούμε καλύψεις ανάλογα με τις δικές σας εκάστοτε ανάγκες και προδιαγραφές, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσαρμοσμένο στις επιχειρηματικές απαιτήσεις σας.
Στη διάθεσή σας μια ευρεία γκάμα ασφαλιστικών λύσεων για Μεγάλες Επιχειρήσεις από την Ασφάλιση Περιουσίας και την Ασφάλιση Μεταφορών, μέχρι την Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ή Μηχανικών Βλαβών κ.α.  Επίσης εξειδικευμένες λύσεις στον τομέα της Αστικής Ευθύνης, για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως η Βιομηχανία, τα Τεχνικά Έργα, οι Μεταφορές, η Αεροπορία κ.α.
Παρέχουμε, χωρίς καμία υποχρέωσή σας, ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης σας και τις ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρονται για όσα έχετε προβλέψει αλλά και για όσα ίσως δεν έχετε σκεφτεί.
Προτεινόμενες καλύψεις:
 • Ασφάλιση Περιουσίας
 • Ασφάλιση Χρημάτων
 • Ασφάλιση Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων
 • Ασφάλιση Τεχνικών Έργων
 • Ασφάλιση Μεταφορών
 • Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών
 • Ασφάλιση Ιχθυοκαλλιεργειών
 • Ασφάλιση Στόλου Αυτοκινήτων
 • Ασφάλιση Αεροσκαφών
 • Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη
 • Αστική Ευθύνη Έργου
 • Ασφάλιση Περιουσίας
 • Ομαδικά Προγράμματα Υγείας Μεγάλων Επιχειρήσεων
 • Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Μεγάλων Επιχειρήσεων
Πέρα από προγράμματα για τους συνήθεις κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μία εταιρία, σας προσφέρουμε ασφαλιστικές λύσεις που καλύπτουν σύγχρονες και πιο περίπλοκες απειλές, όπως οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι, η περιβαλλοντική μόλυνση, η ευθύνη των στελεχών διοίκησης κ.α.
Προτεινόμενες καλύψεις:
 • Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
 •  Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη
 • Αστική Ευθύνη Έργου
 • Ασφάλιση Περιουσίας
 • Ασφάλιση Χρημάτων
 • Ασφάλιση Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων
 • Ασφάλιση Τεχνικών Έργων
 • Ασφάλιση Μεταφορών
 • Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών
 • Ασφάλιση Ιχθυοκαλλιεργειών
 • Ασφάλιση Στόλου Αυτοκινήτων
 • Ασφάλιση Αεροσκαφών
 • Ομαδικά Προγράμματα Υγείας Μεγάλων Επιχειρήσεων
 • Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Μεγάλων Επιχειρήσεων