Οικονομικά Στοιχεία

Αρχή ήμισυ παντός Πλάτων
 Οικονομικά στοιχεία για το έτος 2016
Τα 22 χρόνια συνεχής παρουσίας της Καλαγία Μπεχράκης ΑΕ στις καλύτερες θέσεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της.
Η πορεία της, από την ίδρυσή της ως σήμερα, είναι συνυφασμένη τόσο με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού ασφαλιστικού κλάδου
Στην περίοδο  αυτή είχε συμβάσεις με τις μεγαλύτερες  Ασφαλιστικής εταιρείες και όλοι οι ισολογισμοί  της είχαν κερδοφορία.    
Τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της ΚΑΛΑΓΙΑ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΑΕ για το έτος 2016 ανήλθαν σε 2.341.626 ευρώ.