Η εταιρεία

Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα – Λάο Τσε
Η Εταιρεία Καλαγια-Μπεχρακης ΑΕ ιδρύθηκε με την επωνυμία Μπεχράκης ΑΕ. Ασφαλιστικό  πρακτορείο το 1995 και το 2000 τροποποίησε το καταστατικό  της και εξελίχθηκε στη σημερινή της μορφή Καλαγιά-Μπεχράκης ΑΕ Ασφαλιστικοί Πράκτορες με μέτοχους τους ΚΑΛΑΓΙΑ – ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ, ΜΠΕΧΡΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ, ΜΠΕΧΡΑΚΗ ΘΟΔΩΡΟ.
Τα 22 χρόνια συνεχής παρουσίας της Καλαγία Μπεχράκης ΑΕ στις καλύτερες θέσεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της.
Η πορεία της, από την ίδρυσή της ως σήμερα, είναι συνυφασμένη τόσο με την ανάπτυξη όσο και τον εκσυγχρονισμό.
Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης προς όφελος όλων. Αναζητούμε συνεχώς τρόπους να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, ώστε να χτίζουμε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας.
Αρχές μας : Αφοσίωση στον πελάτη- Εντιμότητα Συνέπεια- Σαφήνεια- Εργατικότητα