Υπηρεσίες

      Ασφαλιστικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Μελετάμε την αναγκαιότητα για την ασφαλιστική κάλυψη των πελατών μας και εκτιμούμε τον κίνδυνο
  • Ερευνούμε την αγορά και παρουσιάζουμε με σαφήνεια και εντιμότητα τις εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις που προτείνουμε
  • Σχεδιάζουμε σύγχρονες ασφαλιστικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ασφαλιστικές ανάγκες του ασφαλισμένου
  • Διαθέτουμε τεχνογνωσία και εμπειρία για της προσφερόμενες καλύψεις και τα ασφάλιστρα των Ασφαλιστικών Εταιριών
  • Αναλύουμε εμπεριστατωμένα τις ασφαλιστικές συμβάσεις – συμβόλαια
  • Διευκολύνουμε τη διεκπεραίωση ασφαλιστικών περιπτώσεων (ζημιών)
  • Επανεκπαιδεύουμε συνεχώς τους συνεργάτες μας σε προϊόντα και τεχνικές πωλήσεων
  • Διαθέτουμε εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό